• Home
  • Memperkasa Fungsi Ketua Audit Negara, Menjamin Penggunaan Dana Awam yang Wajar

Memperkasa Fungsi Ketua Audit Negara, Menjamin Penggunaan Dana Awam yang Wajar

Dalam perbahasan Parlimen hari ini mengenai Laporan Ketua Audit Negara, saya dengan tegas menyeru agar kerajaan memperkasa fungsi Ketua Audit Negara, termasuk memberi Ketua Audit Negara hak untuk menangani agensi atau pegawai yang tidak bekerjasama dengan baik. Ini dapat memastikan keberkesanan penggunaan dana awam dan melindungi wang cukai rakyat yang tidak salah digunakan.

Hari ini merupakan hari yang bersejarah di Parlimen di mana Laporan Ketua Audit Negara dibahas di Parlimen buat kali pertama. Ini mencerminkan kesediaan kerajaan di bawah kepimpinan Perdana Menteri Anwar untuk menghadapi masalah yanglepas secara jujur dan juga menunjukkan komitmen kerajaan untuk mempertahankan prinsip pentadbiran beramanah. Namun, pihak pembangkang tidak hadir dalam perbahasan ini dan hanya ahli Parlimen dari parti pemerintah yang menyertai.

Fungsi Ketua Audit Negara amat penting, terutama dalam pengawasan luaran untuk mengenal pasti pelbagai isu ketidakpatuhan prosedur dan pembaziran dana awam dengan harapan wang cukai rakyat digunakan dengan baik.

Setiap tahun, kita dapat melihat pelbagai isu “pembelian yang mahal” dalam Laporan Ketua Audit Negara, walaupun setiap unit kerajaan mempunyai pegawai audit dalaman dan mekanisme pengawasan berlapis.

Namun, isu-isu ini masih kerap berlaku. Walaupun Laporan Ketua Audit Negara secara jelas menunjukkan kekurangan, masih belum ada pegawai atau pegawai kanan yang memikul tanggungjawab. Ini menyebabkan persepsi rakyat terhadap Ketua Audit Negara semakin buruk, melihatnya sebagai “harimau tanpa taring”.

Menurut Laporan Ketua Audit Negara, sehingga 31 Disember 2022, hanya 45.5% masalah yang telah diselesaikan dan separuh lagi (54.5%) masih “dalam proses penyelesaian”.

Oleh itu, fungsi Ketua Audit Negara tidak boleh terhad kepada pengawasan dan memberi cadangan, mereka seharusnya diberikan lebih banyak kuasa, termasuk memiliki hak untuk menangani agensi atau pegawai yang tidak memberi kerjasama dengan baik.

Saya juga menyeru kerajaan untuk segera membentangkan Rang Undang-Undang Ombudsman dan menubuhkan Ombudsman, agar rakyat dapat melaporkan kesalahan atau pembaziran, pada masa yang sama memastikan prosedur pentadbiran memenuhi harapan rakyat serta melindungi keselamatan perbendaharaan negara dan mendorong negara kita ke arah masyarakat yang lebih bersih, adil, dan telus.

Sumber Gambar Cover: Laman Web Rasmi Tan Hong Pin

leave a comment

No. 20, Tingkat 2, Jalan Mega 1, Pusat Perdagangan Mega, Jalan Sakeh, 84000 Muar, Johor. tanhongpin.office@gmail.com +6010-535 1758 | +6012-514 1758